RA MẮT TỔNG BẾP TRƯỞNG JOHN WILLIAM HAUETER

RA MẮT TỔNG BẾP TRƯỞNG JOHN WILLIAM HAUETER

Trung tâm Ẩm thực & Hội nghị đẳng cấp Quốc tế Almaz trân trọng giới thiệu chương trình đặc biệt ra mắt Tổng bếp trưởng John William Haueter vào ngày 21/3/2016 tại nhà hàng Ruby.Trung tâm Ẩm thực & Hội nghị đẳng cấp Quốc tế Almaz trân trọng giới thiệu chương trình đặc biệt ra mắt Tổng bếp trưởng John William Haueter vào ngày 21/3/2016 tại nhà hàng Ruby.

Thông tin khách hàng